De Theoriewerkplaats bestaat uit een gespecialiseerde bibliotheek en kunstcollecties. De bibliotheek vormt de basis, daar vanuit worden activiteiten georganiseerd waarin kennisproductie, reflectie en onderzoek centraal staan. Het aanbod is toegesneden op de ontwikkelingen binnen de kunsten en de werk- en interessegebieden van de resident kunstenaars. Activiteiten zullen met regelmaat toegankelijk zijn voor extern publiek en worden aangekondigd op de website.

De collecties verbinden kennis en expertise over kunst, kunstenaars en kunstenaarschap van lang geleden met die van vandaag en staan ter beschikking van (resident) kunstenaars, (wetenschappelijk) onderzoekers, studenten universitair en kunstonderwijs, en andere belangstellenden. Zij zijn welkom in de bibliotheek om te lezen, inspiratie op te doen, te studeren en te onderzoeken. De kunstcollecties kunnen op afspraak bezocht worden en kunstvoorwerpen worden voor korte of langere tijd in bruikleen gegeven aan musea en andere instellingen voor tentoonstellingen en studiedoeleinden.

Bekijk de Online catalogus
Collectie depot Collectie depot Bibliotheek Bibliotheek Kunstenaarsdocumentatie Kunstenaarsdocumentatie