Aanmeldperiode
Aanmelding voor de residency 2016 is gesloten.
In december 2015 verschijnt op deze website informatie over de Residency 2017. Aanmelden voor deze residency is mogelijk mogelijk van 1 januari tot 1 februari 2016 via het online aanmeldformulier.

Wie kunnen zich aanmelden?
Aanmelding staat open voor opkomende professionele kunstenaars die enkele jaren zelfstandige ervaring hebben na hun opleiding. De meeste kandidaten hebben een MA-opleiding afgerond en zijn tussen de 25 en 35 jaar oud.

Kunstenaars die als deelnemer verbonden zijn of waren aan een andere postacademische instelling in Nederland (Jan van Eyck Academie, De Ateliers) komen niet in aanmerking voor een Rijksakademie residency.

Procedure
De selectieprocedure kent verschillende rondes en loopt van maart tot en met juni. Eerst worden alle aanmeldingen bekeken en in de vervolgrondes wordt steeds dieper ingegaan op het werk, de visie van de kandidaat op het eigen werk en de motivatie om naar de Rijksakademie te willen komen. Aantoonbare artistieke kwaliteit, ontwikkelingsmogelijkheden en het moment in een loopbaan zijn doorslaggevend. De jury (samengesteld uit kunstenaars en theoretici die als advisor verbonden zijn aan de Rijksakademie) nodigt een aantal kandidaten uit voor een interview met de selectiecommissie in april, als laatste fase in het selectieproces.

Het Mondriaan Fonds verstrekt beurzen aan Nederlandse of in Nederland gevestigde kunstenaars die aan het programma van de Rijksakademie willen deelnemen. Deze aanmeldingen worden beoordeeld in samenwerking met het Mondriaan Fonds.

Een aanmelding bestaat uit:
- het online aanmeldingsformulier, volledig ingevuld (het formulier is online gedurende de aanmeldperiode 1 tot en met 31 januari)
- documentatie van werk
- een curriculum vitae
Om uw aanmelding aan de Rijksakademie compleet te maken, dient u een aanmeld fee van 50 euro te betalen. Meer informatie hierover staat in het aanmeldformulier.

Het aanmeldformulier dient in het Engels te worden ingevuld. Alle communicatie met betrekking tot de aanmeldingen is in het Engels.

Financiën
Een atelier, een tegemoetkoming in de kosten voor levensonderhoud (stipendium, in 2015: €12.200) en werkbudget (in 2015: €1500) maken deel uit van de voorzieningen.
De Rijksakademie wordt o.a. gefinancierd door het ministerie van OCW, de Gemeente Amsterdam en het Mondriaan Fonds. Daarnaast is de Stichting Trustfonds Rijksakademie een belangrijke financiële pijler, zij realiseert in samenwerking met de Rijksakademie en met de residents artists steun van particuliere donateurs, fondsen, stichtingen en bedrijven in binnen- en buitenland. Iedere resident artist wordt gevraagd zich in te spannen een Fellowship te werven van € 15.000, bij voorkeur in het land van herkomst. Meer informatie wordt aan de betreffende kandidaten verstrekt na de interviews.

Jaarbijdrage
Het jaarlijkse inschrijfgeld bedraagt €2750 en dient voor aanvang van de residency betaald te worden.

Voor vragen over aanmelden: application@rijksakademie.nl