Aanmeldperiode
De aanmeldperiode voor de Residency 2015 is voorbij. Aanmelding voor Residency 2016 kan van 1  tot en met 31 januari 2015. De Rijksakademie Residency 2016 start in januari 2016.


Wie kunnen zich aanmelden?
Aanmelding staat open voor kunstenaars die een opleiding, BA en MA, hebben afgerond en bij voorkeur enkele jaren professionele ervaring hebben. De praktijk leert dat kunstenaars tussen 25 en 35 jaar het meest optimaal gebruik maken van de residency. Kunstenaars die als deelnemer verbonden zijn of waren aan een andere postacademische instelling in Nederland (Jan van Eyck Academie, De Ateliers) komen niet in aanmerking voor een Rijksakademie residency.


Procedure
De selectieprocedure kent verschillende rondes en loopt van april tot en met juni. Eerst worden alle aanmeldingen bekeken en in de vervolgrondes wordt steeds dieper ingegaan op het werk, de visie van de kandidaat op het eigen werk en de motivatie om naar de Rijksakademie te willen komen. Aantoonbare artistieke kwaliteit, ontwikkelingsmogelijkheden en het moment in een loopbaan zijn doorslaggevend. Uiteindelijk  wordt een aantal kandidaten uitgenodigd voor een interview met de selectiecommissie in juni.
Een aanmelding bestaat uit:
- het online aanmeldingsformulier, volledig ingevuld (het formulier is online gedurende de aanmeldperiode 1 tot en met 31 januari)
- documentatie van werk
- een curriculum vitae
Om uw aanmelding aan de Rijksakademie compleet te maken, dient u een aanmeldfee van 50 euro te betalen. Meer informatie hierover staat in het aanmeldformulier.

Het aanmeldformulier dient in het Engels te worden ingevuld. Alle correspondentie met betrekking tot de aanmeldingen is in het Engels.

In Nederland wonende kunstenaars komen in aanmerking voor een beurs praktijkverdieping van het Mondriaan Fonds, zij worden geselecteerd in samenwerking met het Mondriaan Fonds.


Financiën
De Rijksakademie wordt gefinancierd door het ministerie van OCW, de Gemeente Amsterdam en het Mondriaan Fonds. Daarnaast is de Stichting Trustfonds Rijksakademie is een belangrijke financiële pijler, zij realiseert in samenwerking met de Rijksakademie en met de residents artists steun van particuliere donateurs, fondsen, stichtingen en bedrijven in binnen- en buitenland. Iedere resident artist wordt gevraagd zich in te spannen een Fellowship te werven van € 15.000, bij voorkeur in het land van herkomst.


Jaarbijdrage
Het jaarlijkse inschrijfgeld bedraagt €2750 en dient voor aanvang van de residency betaald te worden.


Voor vragen over aanmelden: application@rijksakademie.nl