Aanmeldperiode residency 2018
Aanmelden voor deze residency is niet meer mogelijk. De aanmeldingperiode voor Residency 2019 start op 1 januari 2018. Meer informatie verschijnt in de december 2017 op deze pagina.

__________________________________________

Wie kunnen zich aanmelden?
Aanmelding staat open voor opkomende professionele kunstenaars die enkele jaren zelfstandige ervaring hebben na hun opleiding. De meeste kandidaten hebben een MA-opleiding afgerond en zijn tussen de 25 en 35 jaar oud.

Kunstenaars die als deelnemer verbonden zijn of waren aan een andere postacademische instelling in Nederland (Jan van Eyck Academie, De Ateliers) komen niet in aanmerking voor een Rijksakademie residency.

Procedure
De selectieprocedure kent verschillende rondes en loopt van maart tot en met juni. Eerst worden alle aanmeldingen bekeken en in de vervolgrondes wordt steeds dieper ingegaan op het werk, de visie van de kandidaat op het eigen werk en de motivatie om naar de Rijksakademie te komen. Aantoonbare artistieke kwaliteit, ontwikkelingsmogelijkheden en het moment in een loopbaan zijn doorslaggevend. De jury (samengesteld uit kunstenaars en theoretici die als advisor verbonden zijn aan de Rijksakademie) nodigt een aantal kandidaten uit voor een interview met de selectiecommissie in juni, als laatste fase in het selectieproces.

Een aanmelding bestaat uit:
- het online aanmeldingsformulier, volledig ingevuld (in Engels)
- documentatie van werk
- een curriculum vitae
Om uw aanmelding aan de Rijksakademie compleet te maken, dient u een aanmeld fee van 50 euro te betalen. Meer informatie hierover staat in het aanmeldformulier.

Alle communicatie met betrekking tot de aanmeldingen is in het Engels.

Financiën
Een atelier, een tegemoetkoming in de kosten voor levensonderhoud (stipendium, in 2017: €12.200) en werkbudget (in 2017: €1500) maken deel uit van de voorzieningen.
De Rijksakademie wordt o.a. gefinancierd door het ministerie van OCW, de Gemeente Amsterdam en het Mondriaan Fonds. Daarnaast is de Stichting Trustfonds Rijksakademie een belangrijke financiële pijler, zij realiseert in samenwerking met de Rijksakademie en met de residents artists steun van particuliere donateurs, fondsen, stichtingen en bedrijven in binnen- en buitenland. Iedere resident artist wordt gevraagd zich in te spannen een Fellowship te werven van € 15.000, bij voorkeur in het land van herkomst. Meer informatie wordt aan de betreffende kandidaten verstrekt na de interviews.

Jaarbijdrage
Het jaarlijkse inschrijfgeld bedraagt €2750 en dient voor aanvang van de residency betaald te worden.

Voor vragen over aanmelden: application@rijksakademie.nl