Beeld en geluid
In de nok van de Rijksakademie bevindt zich het Mediaschip waar wordt gewerkt met fotografie, video, audio en elektronica. Ook de grafiekwerkplaats valt onder dit cluster.

Er zijn verschillende faciliteiten op het gebied van fotografie, 16 mm film, video en audio, onder andere een daglicht- en een kunstlichtstudio ten behoeve van video en fotografie, donkere kamers, videomontage ruimtes, een geluidsstudio en digitale scanners en printers. Er is een uitleenservice waar apparatuur zoals beamers, videocamera's, fotocamera's en microfoons beschikbaar is voor resident artists. In de werkplaats elektronica/technische interfaceontwikkeling wordt elektronica hardware en software ontwikkeld en gemaakt voor interactieve installaties en elektromechanische objecten. Daarnaast kunnen computerprogramma's worden geschreven in de taal Max/Msp.

Fotografie
Technisch advisor Roy Taylor over de ontwikkelingen in de fotografie: “De komst van digitale fotografie heeft voor een grote omslag gezorgd. We begonnen met heel eenvoudige digitale printers, waar de prints als snel van verbleekten. Inmiddels zijn digitale prints veel beter houdbaar dan traditionele fotografie.” Lees meer

Video
In de afgelopen decennia heeft het gebruik van video vele ontwikkelingen doorgemaakt.  Het werd eenvoudiger zelf digitale video te bewerken. Tien jaar geleden werd hier massaal gebruik van gemaakt en gingen veel kunstenaars aan de slag met video. Nu is er een beweging naar meer diepgang; professioneler en complexer werk. Lees meer
 
Geluid
In de geluidsstudio kunnen residents op professionele wijze geluidsopnames maken. De studio wordt vaak gebruikt voor opnames van stemmen, zoals voice-overs voor film. Ook worden er locatie opnames bewerkt en regelmatig wordt daar ruis uit verwijderd met speciale software. Lees meer
 
Elektronica
In de elektronica werkplaats is het mogelijk elektronische interfaces te ontwikkelen voor (interactieve) installaties met bijvoorbeeld sensoren, geluid, video, motoren, lampen etcetera. Ook kunnen computerprogramma’s ontwikkeld worden. Lees meer.

Grafiek
Kunstenaars kunnen gebruikmaken van traditionele en van de nieuwste technieken. Het gaat om het kiezen van de meest geschikte technieken voor hedendaags werk. Lees meer
Paulien Oltheten (RA 04/05), mediaschip Paulien Oltheten (RA 04/05), mediaschip Miklos Gaál (RA 08/09), kunstlichtstudio Miklos Gaál (RA 08/09), kunstlichtstudio Edward Clydesdale Thomson (RA 11/12), grafiekwerkplaats Edward Clydesdale Thomson (RA 11/12), grafiekwerkplaats