De Rijksakademie
De Rijksakademie van beeldende kunsten in Amsterdam (bij wet opgericht in 1870) selecteert uitzonderlijk getalenteerde kunstenaars en biedt hen hoogwaardige artistieke, technische en theoretische faciliteiten. Onderzoek, experiment en de ontwikkeling van vernieuwende kunst staan centraal.

De Rijksakademie heeft een wereldomspannend netwerk en stelt dit open voor resident artist. Door deze en nieuwe partnerships aan te gaan wordt artistieke, maatschappelijke en economische waarde toegevoegd aan het Nederlandse en internationale kunstenveld, met Amsterdam als knooppunt.

Een verblijf aan de Rijksakademie leidt vaak tot een internationale doorbraak. In de Rijksakademie ateliers komen werken tot stand die later te zien zijn in galerieën, musea, bedrijfscollecties en op biënnales, festivals en manifestaties.

De naam Rijksakademie verwijst naar de klassieke Akademia, een plek waar filosofen, wetenschappers en kunstenaars elkaar ontmoeten om kennis en ideeën te toetsen en uit te wisselen.

Residency
De Rijksakademie Residency biedt de artistieke, theoretische en technische faciliteiten en expertise op het hoogste niveau aan circa 50 professionele kunstenaars uit de hele wereld. Gedurende een periode van maximaal 2 jaar werken zij aan verdieping, verbreding en versnelling van hun kunstpraktijk. De Residency biedt artistieke begeleiding, technische werkplaatsen en een Theoriewerkplaats.

Theoriewerkplaats
De Rijksakademie heeft een publiek toegankelijke gespecialiseerde bibliotheek en beheert hedendaagse en historische collecties; boeken, prenten en objecten worden actief geraadpleegd door residents en extern publiek. In en vanuit de Theroriewerkplaats worden activiteiten ontwikkeld ten behoeve van discussie en debat. Meer informatie

Financiering
De Rijksakademie wordt gefinancierd door het ministerie van OCW, ministerie van Buitenlandse Zaken / ICE, de Gemeente Amsterdam, via het Mondriaan Fonds en door Stichting Trustfonds Rijksakademie. Stichting Trustfonds werft gelden bij fondsen, bedrijven en particulieren in binnen- en buitenland en draagt hiermee  voor ruim een derde bij aan de Rijksakademie. Inkomsten uit fondsenwerving en sponsoring spelen een steeds grotere rol en ook de kunstenaars dragen hierin bij, onder andere door de verwerving van individuele Fellowships als aanvullende bekostiging voor hun residencyplaats.