Fonds op Naam
Met een Fonds op Naam kunt u zich levenslang én daarna verbinden aan de Rijksakademie.  Door het fonds tijdens leven op te bouwen, geniet u fiscaal voordeel dat kan oplopen tot 52%. U kunt als oprichter de naam en bestemming van het fonds bepalen, passend binnen de doelstellingen van de Rijksakademie. Stichting Trustfonds beheert het vermogen, zorgt voor de administratieve afhandeling en rapporteert over de bestedingen.

Fiscale voordelen
Een Fonds op Naam kan zowel bij leven, via een notariële akte, als bij testament bepaald worden. Een Fonds op Naam waarbij schenkingen worden gedaan in de vorm van periodieke uitkeringen is fiscaal het aantrekkelijkst, omdat uw donatie dan geheel aftrekbaar is.

Wilt u een fonds op naam oprichten? Graag bespreken we met u de mogelijkheden: u kunt ons bereiken via e-mail of T 020 527 0322.

Nalaten – Erfstelling of Legaat
Naast familieleden kunt u ook goede doelen in uw testament opnemen. Met haar ANBI-status is de Rijksakademie zo'n goed doel. Bij een erfstelling ontvangt de Rijksakademie een bepaald deel of percentage van uw nalatenschap. Een legaat betekent dat u in uw testament omschreven heeft wat u precies aan de Rijksakademie wilt nalaten. Dit kan een van te voren vastgesteld bedrag of percentage zijn, of een roerende of onroerende zaak. Legaten kunnen tijdens uw leven aangepast of stopgezet worden.

ANBI
Stichting Trustfonds Rijksakademie en de Rijksakademie van beeldende kunsten zijn aangemerkt als een "Algemeen Nut Beogende Instelling" (ANBI) en zijn daarmee vrijgesteld van schenkings- en successierecht. Uw donatie komt dus 100% ten goede aan de kunst van de toekomst.

Het oprichten van een Fonds op Naam of schenken via nalatenschap doet u niet zomaar. Graag bespreken wij met u de mogelijkheden. U kunt ons bereiken via e-mail of T 020 527 0322.

Mogelijkheden voor nalaten aan Rijksakademie (pdf)
Collectieschouw 'Het lichaam blootgegeven', Allard Pierson Museum Collectieschouw 'Het lichaam blootgegeven', Allard Pierson Museum Kunsthistorische collectie, gipsdepot Kunsthistorische collectie, gipsdepot