Een lidmaatschap geeft recht op het lenen van boeken en het gebruik van de faciliteiten en kost € 22,50 per jaar. Studenten en stadspashouders krijgen korting en betalen € 17,50 per jaar.

Bij inschrijving meenemen:

- persoonslegitimatie (geldig paspoort, rijbewijs of ID-kaart)
- adreslegitimatie (recent bank- of giroafschrift)
- eventueel studenten- of stadspas.