Uitgelicht
Boeken uit de bibliotheekcollectie
Onderliggend thema: kunstenaarsboeken


 
Beschryvinghe van Albrecht Durer van de menschelijcke proportion. Begrepen in vier onderscheyden Boecken, zeer nut ende profijtelijck voor alle Lief-hebbers deser konste.
Arnhem: Ian Iansz boeckverkooper, 1622

Nederlandse vertaling van het in 1528 door Albrecht Durer geschreven en met houtsnedes geïllustreerde werk over de menselijke proportie. Hij is de eerste die de verhoudingen van het lichaam uitgebreid onderzoekt, vergelijkt en beschrijft (man, vrouw, kind, dik, dun of lang) en op wetenschappelijk wijze probeert zo een 'canon' van het beeld van de mens te construeren. Het boek werd gezien als een standaardwerk voor kunstenaars.
Klänge. Wassily Kandinsky.
Munchen: R. Piper, 1912

Dit gesigneerde en genummerde kunstenaarsboek beslaat 56 houtsnedes en 38 gedichten. In de abstracte composities in houtsneden, tracht Kandinsky de relatie tussen tekst en beeld te overstijgen en zo niet het één uitsluitend te laten dienen als verklaring of illustratie van het ander. Kandinsky hoopte met Klänge muzikale klanken op de kijker en lezer over te brengen.

Het boek is een prachtig voorbeeld van ideeën die, onder invloed van onder andere Antoon Derkinderen, eind 19e begin 20ste eeuw ook op de Rijksakademie opgang deden, waarbij tekst en beeld verregaand geïntegreerd werden.
Dutch Details. Edward Ruscha.
Stichting Octopus, 1971
Project in het kader van 'Sonsbeek Buiten de Perken'.

Ed Ruscha maakte in totaal zeventien fotoboekjes waarin het detail van alledaagse dingen, architectuur en cultuur in Los Angeles centraal staan. In Dutch Details vertaalt hij dit naar de Nederlandse woonomgeving. Het formaat van dit lange smalle boek zou refereren aan het platte Nederlandse landschap, de lange rechte kanalen, bruggen en treinrails.

Het maakt onderdeel uit van de collectie kunstenaarsboeken uit de jaren ’60, ‘70 en ‘80 waarin kunstenaars het boek als een autonoom kunstwerk gingen beschouwen.