De unieke historische en hedendaagse kunstcollecties geven een blik op drie eeuwen kunstonderwijs en kunstenaarschap. Het is een van de weinige goed bewaard gebleven en relatief omvangrijke (kunst)academische verzamelingen in Nederland.

De kunstcollecties bestaan uit (antiquarische) boeken, prenten, platenmappen, tekeningen, schilderijen,  gipsen, objecten, foto’s, affiches, penningen, dia’s en digitaal beeldmateriaal. De collecties komen door hun diversiteit tegemoet aan de gevarieerdheid van belangstelling van kunstenaars vroeger en nu.
 
De eerste werken zijn aangeschaft door kunstenaars verbonden aan  de Amsterdamse Stads Teekenacademie (ca. 1718-1820) daarna zijn de collecties verder uitgebouwd door de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (1820-1870) en vervolgens de Rijksakademie van beeldende kunsten (vanaf 1870). Jaarlijks wordt de kunstcollectie verrijkt met werk en documentatie van resident artists. Sinds 1998 doneren de kunstenaars als een werk in dat representatief is voor hun residency periode van twee jaar aan de Rijksakademie. Zo worden de kunstenaars deel van de toekomstige geschiedenis van de Rijksakademie.

Klik hier voor een greep uit de hedendaagse kunstcollectie.

In de Rijksakademie wordt een deel van de collecties zelf beheerd. Deze zogenaamde kerncollectie omvat zo’n 15.000 antiquarische boeken, circa 20.000 prenten, objecten, foto’s en schilderijen. Daarnaast zijn grote delen van de collectie ondergebracht bij diverse musea en andere instellingen (Rijksmuseum/Rijksprentenkabinet, Allard Pierson Museum, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Amsterdam Museum, Museum Beelden aan Zee). De kerncollectie is op afspraak toegankelijk voor residents en extern geïnteresseerden.

Bekijk hier een aantal bijzondere stukken uit de kerncollectie.
Jan Wandelaar, 1747, gravure Jan Wandelaar, 1747, gravure Hildo Krop, proefkamp Prix de Rome, 1911 Hildo Krop, proefkamp Prix de Rome, 1911