UPDATE 29 SEPTEMBER 2020

In lijn met de laatste overheidsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is de bibliotheek tot nader order gesloten.

----------------------------------------------------------

De Theoriewerkplaats bestaat uit een gespecialiseerde bibliotheek en kunstcollecties.

De bibliotheek vormt de basis, daar vanuit worden activiteiten georganiseerd waarin kennisproductie, reflectie en onderzoek centraal staan. Het aanbod is toegesneden op de ontwikkelingen binnen de kunsten en de werk- en interessegebieden van de resident kunstenaars.

De collecties verbinden kennis en expertise over kunst, kunstenaars en kunstenaarschap van lang geleden met die van vandaag. 

Bekijk de online catalogus.

Toegankelijk voor publiek
De bibliotheek en kunstcollecties staan ter beschikking van (resident) kunstenaars, (wetenschappelijk) onderzoekers, studenten universitair en kunstonderwijs, en andere belangstellenden. Zij zijn welkom in de bibliotheek om te lezen, inspiratie op te doen, te studeren en te onderzoeken. De kunstcollecties kunnen op afspraak bezocht worden en kunstvoorwerpen worden voor korte of langere tijd in bruikleen gegeven aan musea en andere instellingen voor tentoonstellingen en studiedoeleinden. Activiteiten zullen met regelmaat toegankelijk zijn voor extern publiek en worden aangekondigd op de website.

Op verzoek worden rondleidingen/introducties op maat georganiseerd ter kennismaking met de bibliotheek en de kunstcollectie. Neem hiervoor contact op met library@rijksakademie.nl.


 
Collectie depot Collectie depot Bibliotheek Bibliotheek Kunstenaarsdocumentatie Kunstenaarsdocumentatie