gepubliceerd op 30-8-2018

Almende, de Tweede Triënnale van Beetsterzwaag

______________________________________________________________


Almende, de Tweede Triënnale van Beetsterzwaag
6 -9 september 2018
triënnalevanbeetsterzwaag.frl


De Triënnale van Beetsterzwaag is een om de drie jaar terugkerend festival voor beeldende kunst, georganiseerd door kunsthuis SYB.

In Almende, de Tweede Triënnale van Beetsterzwaag verbinden gastcuratoren Julia Geerlings en Niekolaas Johannes Lekkerkerk het thema “iepen mienskip” met het oeroude begrip van de “almende”, een begrip dat teruggaat tot de middeleeuwen en duidt op een gemeenschappelijk aandeel van de gemeenschap in onbebouwde, onverdeelde weiden, bossen en viswateren. De curatoren willen de notie van de almende herintroduceren en gebruiken het begrip als aanleiding om opnieuw na te denken over de gedeelde verantwoordelijkheid en belangen die gepaard gaan met het gemeenschappelijk gebruik van het land, het landschap en de publieke ruimte.

29 Kunstenaars hebben 26 projecten gerealiseerd op op verschillende historische locaties in de gemeente Opsterland. Wat de geselecteerde kunstenaars gemeen hebben is dat ze werken vanuit een besef van de verstrengeling van natuur en cultuur en zich richten op het ontwikkelen van alternatieve gemeenschaps- en samenlevings-vormen.

De deelnemende Rijksakademie resident en alumni zijn:

Isabelle Andriessen (RA 17/18)
Feiko Beckers (RA 10/11)
Helen Dowling (RA 10/11)
Eric Giraudet de Boudemange (RA 12/13)
Müge Yilmaz (RA 13/14)