Overlijden Cees de Bruin


__________________________________________________________________


We zijn erg bedroefd door het overlijden van

   Cees de Bruin

Meer dan 20 jaar was Cees nauw betrokken bij de Rijksakademie, waarvan acht jaar als penningmeester van de Raad van Toezicht Trustfonds Rijksakademie. Wij verliezen in hem een bezielde en sterke bestuurder met een groot hart voor kunst en kunstenaars. We zullen hem missen en wensen Inge, de kinderen en familie heel veel sterkte met dit grote verlies.

Namens de Raden van Toezicht, Directie en alle kunstenaars en medewerkers van de Rijksakademie van beeldende kunsten, Amsterdam