gepubliceerd op 16-3-2017

Symposium Resonating Spaces

 
[Resonating Spaces]. The Value of Residencies & Workspaces in Belgium & The Netherlands
Donderdag 16 maart, 10.00-16.00 uur, LUCA School of Arts, Campus Brussel

Rijksakademie neemt deel aan [Resonating Spaces], een symposium over de mogelijkheden van werkplaatsen en residencies, gericht op kunstenaars, masterstudenten en alumni van de kunstopleidingen, docenten uit het hoger kunstonderwijs, professionele actoren uit de kunstwereld en beleidsverantwoordelijken.

Zowel residenties als werkplaatsen spelen een belangrijke rol in het kunstenlandschap. Ze bieden ruimte en mogelijkheid aan (jonge) kunstenaars om hun praktijk verder te ontwikkelen. Aan de hand van keynotes, getuigenissen en een infobeurs kunnen deelnemers kennismaken met het belang en de werking van residenties en werkplaatsen in België en Nederland.

Het belang van residenties en werkplaatsen wordt vanuit verschillende perspectieven belicht door keynotes en getuigenissen. De ervaringen van de kunstenaar en die van de residentie/werkplaats komen aan bod, net als de ruimere context waarbinnen residenties en werkplaatsen functioneren. Daarnaast is er een ontmoetingsmoment waar deelnemers kunnen kennis maken met een aantal residenties en werkplaatsen uit België en Nederland.

[Resonating Spaces] is georganiseerd door Stimuleringsfonds Creative Industrie, Flanders Arts Institute, Frans Masereel Centrum and LUCA School of Arts in collaboration with AIR Antwerp and Platform Werkplaatsen.

More information (Engels)