Vacature: Manager Development

_____________________________________

De Rijksakademie zoekt een:

Manager Development
omvang 36 uur per week


Introductie Rijksakademie
De Rijksakademie is een residencyprogramma voor veelbelovende en  uitdagende kunstenaars, die  de potentie hebben en in de fase van hun carrière zijn om hun werk en positie te verbreden en te verdiepen. Met een op maat gemaakte infrastructuur van technische, theoretische en artistieke faciliteiten en begeleiding, worden zij uitgedaagd hun grenzen te verleggen en nieuw werk te ontwikkelen. De Rijksakademie onderscheidt zich van andere residency-programma’s in de wereld door haar mondiale reikwijdte, de omvang van de kunstenaarsgemeenschap en daarmee het internationale netwerk. En ‘last but not least’ door haar onafhankelijke selectie, waardoor echt iedere kunstenaar, ongeacht diens achtergrond en financiële situatie, een plek kan krijgen. Dit laatste kunnen wij dankzij de steun van particuliere begunstigers en fondsen. De Rijksakademie streeft naar diversiteit en werkt vanuit een mondiaal perspectief zonder het lokale uit het oog te verliezen.
 
Kernactiviteiten
De Rijksakademie wordt gefinancierd door het Ministerie van OCW. Daarnaast is er financiering vanuit de Gemeente Amsterdam en wordt een groot deel van de activiteiten mogelijk gemaakt door de bijdragen van particuliere begunstigers, fondsen, bedrijven en stichtingen in binnen- en buitenland. Het ontwikkelen van relaties in al die verschillende velden, vormt de kern van de afdeling Development. In onze fondsenwerving zijn de resident kunstenaars en advisors belangrijk als bemiddelaar en ambassadeur en de alumni vormen in financieel opzicht ook een belangrijke steunpilaar via het Rijksakademie Artists Endowment Fund.
 
Verantwoordelijkheden en positie manager Development
• Ontwikkelt samen met de directie Rijksakademie strategieën voor fondsenwerving en relatieontwikkeling;
• rapporteert aan directeur Strategy & Development;
• overziet het geheel van lopende overeenkomsten en verbintenissen met fondsen, bedrijven en particuliere begunstigers en draagt zorg voor de daaraan verbonden afspraken en programma’s;
• stuurt als meewerkend collega een klein gedreven team aan (op dit moment bestaande uit een medewerker development en medewerker private relations & funds). 

Kerntaken
• Overziet en coördineert de dagelijkse werkprocessen;
• bewaakt en zorgt voor naleving van afspraken voortkomend uit de overeenkomsten en verbintenissen met alle begunstigers (particulier en zakelijk);
• onderhoudt het netwerk van particuliere begunstigers (Rijksakademie Vriendenkring), fondsen, stichtingen en bedrijven;
• ontwikkelt relevante relaties voor de Rijksakademie, evenals nieuwe relatieprogramma’s en proposities;
• schrijft aanvragen, voorstellen en rapportages;
• is het gezicht naar buiten voor de Rijksakademie, bouwt het netwerk uit van relevante stakeholders en vakgenoten en is op de hoogte van relevante trends en ontwikkelingen op zowel artistiek als financieel-economisch vlak.
 
Competenties
• Planmatig en gestructureerd;
• verbindend - zowel binnen het team en de organisatie als extern een brug slaan tussen de hoogwaardige, eigenzinnige artistieke omgeving van de Rijksakademie en het publieke en zakelijke domein;
• Schrijven - beschikt over een heldere, creatieve en beleidsmatige penvoering zowel in de Nederlandse als de Engelse taal;
• Netwerken - beschikt over een relevant netwerk en is in staat en bereid langdurige relaties te ontwikkelen en verder uit te bouwen;
• Gevoel voor kwaliteit en oog voor detail;
• Servicegericht - zorgen voor goede, vriendelijke en correcte afwikkelingen en een hoge mate van tevredenheid bij onze stakeholders;
• Empathisch vermogen - om kunnen gaan met het dilemma van enerzijds begrip hebben voor kwetsbare artistieke kunstenaarsprocessen versus de benodigde commercialiteit om succesvol te zijn. 

Opleiding, ervaring en inschaling
Om deze functie op een goede en adequate manier te kunnen vervullen, is zowel een abstractie als hands-on aanpak vereist. Dat betekent naast een universitaire scholing, minimaal 5 jaar ervaring in een vergelijkbare functie en context.
 
Inschaling in schaal 10 - 11 van de Museum CAO, afhankelijk van leeftijd en ervaring.
 
Sollicitatie
Reageren op deze functie kan tot uiterlijk 14 april 2019. Sollicitaties kunnen gericht worden aan
sollicitatie@rijksakademie.nl. De eerste gesprekken staan gepland op woensdag 24 april.
Bij vragen over deze functie kan contact worden opgenomen met Susan Gloudemans, director Strategy & Development T020 527 0322.