De Rijksakademie onderging in 2010 de eerste visitatie in haar geschiedenis. De Raad van Toezicht Rijksakademie heeft een internationale visitatiecommissie de opdracht gegeven een onafhankelijk en deskundig oordeel te geven over het functioneren van de akademie als verzelfstandigd instituut over de afgelopen 10 jaar. Het visitatierapport is een bruikbaar instrument voor de aanscherping van toekomstig beleid.

International Visitation Rijksakademie Report