De Rijksakademie biedt circa 50 kunstenaars een residency-plaats (voor 1 jaar, met verlenging naar 2 jaar) met als doel ruimte te bieden voor onderzoek, experiment en productie. Naast faciliteiten als een eigen atelier, werkbudget en stipendium is er een adequate onderzoeks- en productie infrastructuur. Er is geen vast programma, overheersende stijlopvatting of ideologie. De Rijksakademie biedt tijd, mensen en mogelijkheden.
 
Internationaal vooraanstaande kunstenaars, tentoonstellingsmakers en theoretici leggen individuele atelierbezoeken af en zijn betrokken bij seminars, discussies, lezingen en presentaties. De advisors bieden een grote verscheidenheid aan visies en posities in de hedendaagse kunstpraktijk.
 
De technische werkplaatsen vormen een belangrijke basis. Resident artists kunnen hier werken en gebruik maken van advies en van het netwerk van vakspecialisten. De interdisciplinaire benadering en de uitgebreide faciliteiten werken grensverleggend en resulteren in vernieuwende kunst en nieuwe werkmethodes. 
 
Contact met andere disciplines wordt bevorderd. Met universiteiten en instituten verbonden aan de Koninklijke Academie van Wetenschappen wordt contact onderhouden en waar mogelijk verbindingen gelegd.
 
De bibliotheek en collecties maken deel uit van de Theoriewerkplaats en staan ter beschikking van residents en publiek van buitenaf.
 
Jaarlijks werken op de Rijksakademie kunstenaars met verschillende opvattingen, werkend in diverse disciplines en uit uiteenlopende culturen. Vrijwel alle resident kunstenaars hebben een afgeronde (kunst)opleiding en bij voorkeur en drie tot vijf jaar professionele ervaring.  
 
Praktische voorzieningen
Een atelier, een tegemoetkoming in de kosten voor levensonderhoud (stipendium) en (beperkt) werkbudget maken deel uit van de voorzieningen. Door samenwerking met woningbouwverenigingen kan bemiddeld worden bij het vinden van woonruimte in Amsterdam.  Er zijn projectruimtes en er is een Cantina.
Femmy Otten (RA 11/12) Femmy Otten (RA 11/12) Thomas Raat (RA 11/12) overlegt met Arend Nijkamp Thomas Raat (RA 11/12) overlegt met Arend Nijkamp Papa Adama (RA 08/09) Papa Adama (RA 08/09) Marianne Vierø (RA 08/09) Marianne Vierø (RA 08/09) Sharon Houkema (RA 08/09), 'The Eye of the Storm', RijksakademieOPEN 2009 Sharon Houkema (RA 08/09), 'The Eye of the Storm', RijksakademieOPEN 2009 Mu Yuming (RA 05/06) in gesprek met Ansuya Blom Mu Yuming (RA 05/06) in gesprek met Ansuya Blom