Aanmeldperiode Rijksakademie residency 2021

Aanmelding voor residencyjaar 2021 is niet meer mogelijk. De deadline van 1 februari 2020 is inmiddels verstreken.
____________________________________________________

Wie kunnen zich aanmelden?
De aanmelding staat open voor professionele kunstenaars die minstens twee jaar zelfstandige ervaring hebben na hun opleiding. De meeste kandidaten hebben een MA-opleiding afgerond, maar dit is geen voorwaarde voor de aanmelding. We hanteren geen leeftijdsgrens, maar de meeste residents zijn tussen de 27 en 35 jaar oud.

Kunstenaars die als deelnemer verbonden zijn of waren aan een andere postacademische instelling in Nederland (Jan van Eyck Academie, De Ateliers) komen niet in aanmerking voor een Rijksakademie residency.

Houd er rekening mee dat u niet vaker dan 3 keer kan aanmelden voor de Rijksakademie residency. Dit gaat van start bij de eerstvolgende aanmeldprocedure vanaf 1 januari 2020.

Procedure
De selectieprocedure kent verschillende rondes en loopt van maart tot en met juni. In verschillende rondes kijkt de jury naar de kwaliteit van het werk, de ontwikkelingsmogelijkheden binnen de specifieke context van de Rijksakademie en de bereidheid om een actieve rol te spelen binnen de kritische internationale artist community.
De jury (samengesteld uit kunstenaars en theoretici die als advisor verbonden zijn aan de Rijksakademie) nodigt een aantal kandidaten uit voor een interview met de selectiecommissie in juni, als laatste fase van het selectieproces.

Een aanmelding bestaat uit:
- online aanmeldingsformulier: alle verplichte velden dienen te zijn ingevuld in het Engels
- documentatie van werk: upload materiaal in het online formulier (volg de instructies)
- application fee: te betalen via het online formulier met Ideal of creditcard. Om uw aanmelding aan de Rijksakademie compleet te maken, dient u een aanmeld fee van 50 euro te betalen. Meer informatie hierover staat in het aanmeldformulier.

Alle communicatie met betrekking tot de aanmeldingen is in het Engels.

Financiën
Een atelier, een tegemoetkoming in de kosten voor levensonderhoud (stipendium, in 2020: €14.000) en werkbudget (in 2020: €1500) maken deel uit van de voorzieningen.
De Rijksakademie wordt o.a. gefinancierd door het ministerie van OCW en de Gemeente Amsterdam. Daarnaast is de Stichting Trustfonds Rijksakademie een belangrijke financiële pijler, zij realiseert in samenwerking met de Rijksakademie en met de residents artists steun van particuliere donateurs, fondsen, stichtingen en bedrijven in binnen- en buitenland. Iedere resident artist wordt gevraagd zich in te spannen een Fellowship te werven van € 15.000, bij voorkeur in het land van herkomst. Meer informatie wordt aan de betreffende kandidaten verstrekt na de interviews.

Jaarbijdrage
Het jaarlijkse inschrijfgeld bedraagt €2750 en dient voor aanvang van de residency betaald te worden.

Voor vragen over aanmelden
Hier vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen over de residency. Vragen over het aanmeldformulier, kunt u hier vinden. Als het antwoord daar niet bij staat, stuur dan een e-mail naar: application@rijksakademie.nl