Aanmeldperiode Rijksakademie residency 2021

De aanmeldperiode voor residencyjaar 2021 start 1 januari 2020. Deadline is 1 februari, 23.59 CET.

De aanmeldlink en meer informatie verschijnen half december op deze pagina.

____________________________________________________

Wie kunnen zich aanmelden?
Aanmelding staat open voor opkomende professionele kunstenaars die enkele jaren zelfstandige ervaring hebben na hun opleiding. De meeste kandidaten hebben een BA/MA-opleiding afgerond en zijn tussen de 25 en 35 jaar oud.

Kunstenaars die als deelnemer verbonden zijn of waren aan een andere postacademische instelling in Nederland (Jan van Eyck Academie, De Ateliers) komen niet in aanmerking voor een Rijksakademie residency.

Procedure
De selectieprocedure kent verschillende rondes en loopt van maart tot en met juni. Eerst worden alle aanmeldingen bekeken en in de vervolgrondes wordt steeds dieper ingegaan op het werk, de visie van de kandidaat op het eigen werk en de motivatie om naar de Rijksakademie te komen. Aantoonbare artistieke kwaliteit, ontwikkelingsmogelijkheden en het moment in een loopbaan zijn doorslaggevend. De jury (samengesteld uit kunstenaars en theoretici die als advisor verbonden zijn aan de Rijksakademie) nodigt een aantal kandidaten uit voor een interview met de selectiecommissie in juni, als laatste fase in het selectieproces.

Een aanmelding bestaat uit:
- online aanmeldingsformulier: alle verplichte velden dienen te zijn ingevuld in het Engels
- documentatie van werk: upload materiaal in het online formulier (specificaties in het online formulier)
- application fee: te betalen via het online formulier met Ideal of creditcard

Om uw aanmelding aan de Rijksakademie compleet te maken, dient u een aanmeld fee van 50 euro te betalen. Meer informatie hierover staat in het aanmeldformulier.

Alle communicatie met betrekking tot de aanmeldingen is in het Engels.

Financiën
Een atelier, een tegemoetkoming in de kosten voor levensonderhoud (stipendium, in 2019: €12.800) en werkbudget (in 2019: €1500) maken deel uit van de voorzieningen.
De Rijksakademie wordt o.a. gefinancierd door het ministerie van OCW en de Gemeente Amsterdam. Daarnaast is de Stichting Trustfonds Rijksakademie een belangrijke financiële pijler, zij realiseert in samenwerking met de Rijksakademie en met de residents artists steun van particuliere donateurs, fondsen, stichtingen en bedrijven in binnen- en buitenland. Iedere resident artist wordt gevraagd zich in te spannen een Fellowship te werven van € 15.000, bij voorkeur in het land van herkomst. Meer informatie wordt aan de betreffende kandidaten verstrekt na de interviews.

Jaarbijdrage
Het jaarlijkse inschrijfgeld bedraagt €2750 en dient voor aanvang van de residency betaald te worden.

Voor vragen over aanmelden
Hier vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen. Als het antwoord daar niet bij staat, stuur dan een e-mail naar: application@rijksakademie.nl