Verschillende resident artists werken op het grensvlak van kunst en wetenschap. Uit de samenwerking tussen kunst en wetenschap ontstaat een meerwaarde ook buiten de kunsten. Kunstenaars hebben vaak een geheel eigen denkwijze en kijken soms anders aan tegen maatschappelijke en/of sociale ontwikkelingen. Met hun beeldende werk kunnen zij nieuwe gezichtspunten aanreiken.


Innovatie van producten en processen
De technisch specialisten van de Rijksakademie worden door de kunstenaars geconfronteerd met uitdagende vragen, die vaak een discipline overstijgen. Vanuit verschillende technische disciplines wordt samengewerkt, soms wordt ook kennis van buiten ingeschakeld. De experimenten leiden tot nieuwe combinaties en toepassingen van materialen, technieken en processen.


Uitwisseling van kennis
Er zijn goede relaties met universiteiten, centra voor nieuwe media zoals de Waag/FabLab en iFabrica en onderzoeksinstellingen, zoals TNO en de instituten verbonden aan de KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen). Met onderzoekers van deze instellingen wordt samengewerkt, waarbij de artistieke vraagstelling van de kunstenaar het uitgangspunt is.  


Theodora Niemeijer kunst en wetenschapsstoel
Om uitwisseling tussen de resident artists en wetenschappers te ondersteunenbevorderen, maakt de Theodora Niemeijer kunst en wetenschapsstoel het mogelijk om gast-residency’s aan te bieden, gespecialiseerde advisors in te schakelen, de bibliotheekcollectie aan te vullen met relevante uitgaven, het netwerk verder te ontwikkelen en een special te organiseren tijdens RijksakademieOPEN.

Stichting Niemeijer Fonds ondersteunt de Kunst en wetenschapsstoel en zal maakt de komende vijf jaar activiteiten op het grensvlak van kunst en wetenschap op de Rijksakademie mogelijk maken.


Enkele projecten:
In the eye of the Storm
Sharon Houkema (RA 08/09)
project 2009

Voor de high definition video installatie 'The Eye of the Storm' is in de video‐ en elektronicawerkplaats onderzoek gedaan naar het synchroon afspelen van acht computers en acht videoprojectoren. Het resultaat is een videoloop, waar in een kakofonie van fragmenten een auto steeds het beeld doorkruist. Dat de auto in elk beeld een andere gedaante aanneemt valt amper op door de constante beweging. Als een slang die in zijn eigen staart bijt, rijdt deze auto rondjes in een oneindig voortdurende beweging.
Eye meets I
Bradley Pitts (RA 06/07)
projectduur 2007-2009

Bradley Pitts, die voor zijn verblijf aan de Rijksakademie Space Engineering studeerde aan het MIT in Boston, ontwikkelde in samenwerking met fysicus Raymond van Ee het instrument ' EIO - Eye Meets I' dat de unieke ervaring van het ‘kijken naar kijken’ mogelijk maakt. Een optische spiegel die de blik van elk oog gelijktijdig naar die van het andere oog stuurt: ‘je kunt zien hoe je ziet’.

In samenwerking met prof.dr. Raymond van Ee, hoogleraar biophysics/clinical physics, Physiology.
Overige betrokkenen/ sponsoren: KNAW, De Jonge Akademie, NWO, TNO, Materialise (BE), Helmholtz Instituut (Van Ee), Universiteit Leiden, Technische Universiteit Delft.

 
Giantbum
Nathaniel Mellors (RA 07/08)
projectduur 2007/2009

In samenwerking met Stephan Kuderna (advisor technisch specialist metaal en fijnmechanica) en Kees Reedijk (technisch advisor specialist elektronica) bouwde Mellors drie levensechte mechatronische koppen voorzien van een interface met een computer. Via de interface kunnen de hoofden vrij worden bestuurd. De hoofden worden door in totaal twintig motoren bewogen. Het geluidsmontageprogramma is in de elektronicawerkplaats ontwikkeld.

Het werk van Nathaniele Mellors wordt inmiddels wereldwijd getoond in toonaangevende musea en tentoonstellingen, zoals hetondere andere Tate Britain, Biënnale van Venetië, Stedelijk Museum, Whitechapel Art Gallery.
 
Silent Chair
Sarah van Sonsbeeck (RA 08/09) (afgestudeerd architecture and theory, TU Delft)
projectduur 2008/2010

In samenwerking met TNO Science and Industry, Schiphol Group, Ministerie van transport, publieke werken en watermanagement, TU Twente en de Rijksakademie presenteerde Sarah van Sonsbeeck tijdens RijksakademieOPEN 2008 een stoel waarin je door middel van antigeluid stilte kunt ervaren. Het onderzoek naar de rol die geluid in het dagelijks leven heeft en het voelbaar en tastbaar maken van stilte kreeg ook vorm in andere projecten  die van Sonsbeeck in de Rijksakademie ontwikkelde zoals ‘One cubic decimeter of silence’ and ‘One cubic decimeter of broken silence’.
Kianoosh Motallebi (RA 10/11)
science fellow (12/13)

In het project 'Reizen zonder afstand te overbruggen' staat perceptie centraal, een van de onderwerpen van Motallebi’s artistieke onderzoek. Kianoosh Motallebi combineert microscopen met telescopen. Waar een microscoop het onmeetbare kleine zichtbaar gemaakt en een telescoop het onmeetbaar verre dichtbij haalt, is volgens Motallebi het uiteindelijke resultaat is hetzelfde: een punt in de leegte. Door combinatie van de twee instrumenten worden onmogelijke manieren van waarnemen gecreëerd. Wetenschappers en bestaand wetenschappelijk onderzoek vormen een essentiële informatie- en inspiratiebron.

Motallebi heeft gedurende zijn residency nauwe banden ontwikkeld met wetenschappers van de KNAW. Bij het project ‘Reizen zonder afstand te overbruggen’ heeft hij onder andere samengewerkt met (internationale) sterrenkundige observatoria en gespecialiseerde onderzoekscentra.
Leonid Tsvetkov (RA 09/10)
Projectduur 2010

Een van de manieren waarop verschillende stadia van vervormingen zichtbaar kunnen worden gemaakt is door het plaatsen van vloeistoffen in glazen bakken. In 2010 ontwikkelde Tsvetkov werk waarbij gedragingen en effecten van diverse vloeistoffen zichtbaar werden door de invloed van zonlicht en mechanische draaiingen. Tijdens een bijeenkomst met specialisten in opleiding van het VU medisch centrum is Tsvetkov uitgenodigd voor het medisch centrum een installatie te maken uitgaande van zijn atelier experimenten.
 
Samenwerkingspartners
PARS is een initiatief van kunsthistorica Hester Aardse en dichter Astrid Alben. PARS nodigt kunstenaars en wetenschappers uit om hun gedachten en onderzoek te delen rondom een thema. Dit resulteerts in een serie publicaties, zoals Findings on Ice (2007), Finding on Elasticity (2010) en Findings on Light (2015). Maar ook in events op het grensvlak van kunst, theater en wetenschappelijk experiment. Van 2005-2007 vervulde PARS een projectresidency op de Rijksakademie.