Beeld en geluid
In de nok van de Rijksakademie bevindt zich het Mediaschip waar wordt gewerkt met fotografie, video, audio en elektronica. Ook de grafiekwerkplaats valt onder dit cluster.

Er zijn verschillende faciliteiten op het gebied van fotografie, 16 mm film, video en audio, onder andere een daglicht- en een kunstlichtstudio ten behoeve van video en fotografie, donkere kamers, videomontage ruimtes, een geluidsstudio en digitale scanners en printers. Er is een uitleenservice met apparatuur zoals beamers, videocamera's, fotocamera's en microfoons.  

Fotografie
Technisch advisor audiovisueel over de ontwikkelingen in de fotografie: “De komst van digitale fotografie heeft voor een grote omslag gezorgd. We begonnen met heel eenvoudige digitale printers, waar de prints als snel van verbleekten. Inmiddels zijn digitale prints veel beter houdbaar dan traditionele fotografie.” Lees meer

Video
In de afgelopen decennia heeft het gebruik van video vele ontwikkelingen doorgemaakt. Het werd eenvoudiger zelf digitale video te bewerken. Nu is er een beweging naar meer diepgang: professioneler en complexer werk. Lees meer
 
Geluid
De geluidsstudio wordt onder andere gebruikt voor opname van stemmen, zoals voice-overs en bewerking van  locatie-opnames. Lees meer
 
Elektronica
Bij het onderdeel elektronica/technische interfaceontwikkeling worden elektronica hardware en software ontwikkeld en gemaakt voor interactieve installaties en elektromechanische objecten. Lees meer

Grafiek
Kunstenaars kunnen gebruikmaken van traditionele en van de nieuwste technieken. Het gaat om het kiezen van de meest geschikte technieken voor hedendaags werk. Lees meer
Paulien Oltheten (RA 04/05), mediaschip Paulien Oltheten (RA 04/05), mediaschip Miklos Gaál (RA 08/09), kunstlichtstudio Miklos Gaál (RA 08/09), kunstlichtstudio Edward Clydesdale Thomson (RA 11/12), grafiekwerkplaats Edward Clydesdale Thomson (RA 11/12), grafiekwerkplaats