Elektronica
Veel residents maken gebruik van elektronica en technische interfaces, soms in complexe en veelomvattende installaties, maar ook om bijvoorbeeld twee video’s synchroon te laten afspelen. In de elektronica werkplaats is het mogelijk elektronische interfaces te ontwikkelen voor (interactieve) installaties met bijvoorbeeld sensoren, geluid, video, motoren, lampen etcetera.

Technisch begeleider Kees Reedijk: “Veel kunstenaars besluiten tijdens hun residency met elektronica te werken, soms voor iets simpels als een lichtbox, andere keren voor meer ingewikkelde installaties. Omdat de kunstenaars niet altijd weten welke mogelijkheden er zijn, geef ik ieder jaar een introductie en workshops elektronica en computerprogrammeren. De residents gaan dan zelf aan de slag om een idee te krijgen hoe het werkt.” De elektronische besturingen (printplaatjes) worden bijna altijd uitgerust met een microcontroller (‘computer op een chip’). Deze is programmeerbaar en maakt dat ontwerpen heel flexibel zijn en makkelijk kunnen worden aangepast. Er kan tevens gewerkt worden met de populaire ‘Arduino’, een in de kunst veel gebruikt microcontroller platform.

Ook kunnen computerprogramma’s ontwikkeld worden. Hoewel residents niet altijd diep in een programmeertaal duiken, is het met het visuele programma Max/Msp relatief gemakkelijk zelf een programma te ontwikkelen.

Er is veel samenwerking met andere werkplaatsen. Zo worden op de computer ontworpen printplaten belicht en geëtst in de grafiekwerkplaats. Met de metaalwerkplaats wordt veel samengewerkt voor het bouwen van elektromechanische installaties, zoals bijvoorbeeld de levensechte koppen die ontwikkeld zijn voor de installatie Giantbum van Nathaniel Mellors, of de Chinese leeuw met bewegend hoofd van Vika Mitrichenka.