Stichting Rijksakademie van beeldende kunsten

RSIN Nummer: 8082.51.764

KvK Nummer: 34123218

Contactgegevens:
Sarphatistraat 470
1018 GW Amsterdam
+31 (0)20 5270 300
communicatie@rijksakademie.nl

Doelstelling:

De Rijksakademie van beeldende kunsten in Amsterdam richt zich op het ontwikkelen van talent in de beeldende kunsten. Zij selecteert en faciliteert toptalent en biedt de geselecteerde kunstenaars een platform voor verdere ontwikkeling en verdieping van het werk. Ook presentatie van het werk en aansluiting op het internationale netwerk maken deel uit van het tweejarige residency-programma. Voor veel oud-residents heeft een verblijf aan de Rijksakademie geleid tot hun internationale doorbraak.

Bestuurssamenstelling:

Stichting Rijksakademie wordt bestuurd door directeur mevrouw E.J. Pethick. Er is een managementteam waarbinnen de residency, financiën, facilities en het Trustfonds zijn vertegenwoordigd. Directie en managementteam komen regelmatig, in ieder geval eenmaal per zes weken, bijeen.

De Stichting Rijksakademie hanteert een Raad-van-Toezicht-model. De directie is belast met het bestuur en de Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de instelling.

Beloningsbeleid:

Het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden voor de Rijksakademie-directeur geldt de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector.

De werknemers van de stichting Rijksakademie vallen onder de CAO Verzelfstandigde Rijksmusea.

Voorzitter en leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging.

Beleidsplan:

Bekijk hier de jaarverslagen