Directie
Emily Pethick

Raad van Toezicht Rijksakademie
drs. Ch.P. Buijink (voorzitter), D. Ayas, drs. R.H. Defares, ir. M. Rohmer

Medewerkers

Raad van Bestuur
Emily Pethick (directeur)

Residency
Martijntje Hallmann (hoofd)
Annelie Musters (residency coördinator/plv. hoofd)
Virág Szentkirályi (facilitator)
Zaza Versteeg (project coördinator)
Sandra Felten (website/documentatie/communicatie)
Jose Miguel Biscaya (werkplaats audiovisueel)
Marietta Dirker (theoriewerkplaats/bibliotheek/collecties)
Stephan Kuderna (werkplaats constructie)
Arend Nijkamp (werkplaats chemie)
Marianne Peijnenburg (werkplaats keramiek)
Kees Reedijk (werkplaats elektronica)
Pieter Verweij (grafische werkplaats)

Bedrijfsvoering
Michel de Rooij (hoofd)
Pieter Lammers (huismeester)
Peter Amponsah (assistent huismeester)
Danielle Kars (directiesecretariaat/communicatie)
Harold Verbakel  (ICT)
Bas Magnée (beheerder Cantina)
René Blits (Cantina)
Anita Autar (schoonmaak)

Financiële administratie
Joost Cras (Hoofd Financiën)
Niels Andree Wiltens (medewerker personeels-, residents en procesadministratie)

Trustfonds
Susan Gloudemans (directeur, vanaf 1 maart 2019)
Irene Huberts (funds and foundations)

Voor de beloning wordt de CAO VRM gevolgd. De Raad van Toezicht is onbezoldigd.