16 juli 2012

Mondriaan Fonds garandeert substantieel deel beurzen voor postacademische instellingen 


Het Mondriaan Fonds zal vanaf 2013 beurzen beschikbaar stellen waarmee getalenteerde kunstenaars diensten op het gebied van praktijkverdieping kunnen inkopen. Kunstenaars krijgen de mogelijkheid te kiezen voor een werkperiode bij een postacademische instelling in Nederland of een instelling in het buitenland.

Het Mondriaan Fonds onderstreept de grote betekenis van de postacademische instellingen voor de talentontwikkeling van kunstenaars en de internationale positionering van Nederland. Het zal daarom de komende twee jaar een aantal beurzen garanderen per instelling.

De verdeling van gegarandeerde werkplekken over de instellingen in 2013 en 2014 luidt:
24 plaatsen van maximaal 50.000 euro voor Rijksakademie en Ateliers samen
11 plaatsen van maximaal 50.000 euro voor de Jan van Eyck Academie
12 plaatsen van maximaal 20.000 euro voor het EKWC

Beeldend kunstenaars kunnen vanaf 2013 een aanvraag indienen voor deze gewaarborgde plekken, waarna de selectie zal geschieden door het Mondriaan Fonds en de betrokken instelling gezamenlijk.