Het Trustfonds fungeert als steunstichting van de Rijksakademie en stelt zich ten doel de Rijksakademie een duurzaam financieel fundament te geven. Dit doet zij door middel van draagvlakvergroting en fondsenwerving bij Nederlandse en buitenlandse overheden, fondsen en particulieren. En middels sponsoring door en samenwerking met het bedrijfsleven. Daarnaast onderhoudt het Trustfonds een groot netwerk van Ambassades in binnen- en buitenland en betrekt in toenemende mate advisors en alumni van de Rijksakademie.

Bijdragen aan de kunst van de toekomst
Voor haar begunstigers opent de Rijksakademie deuren die normaal gesproken gesloten blijven. Er zijn mogelijkheden voor persoonlijke verbinding met een kunstenaar via het Fellowship, het oprichten van een Fonds op Naam of voor samenwerking op specifieke onderdelen zoals de technische werkplaatsen of de Collecties. 

Voordelen Geefwet 2012
Sinds 1 januari 2012 is het nog aantrekkelijker om de kunst van de toekomst te steunen vanwege de Geefwet. De Geefwet maakt belastingvoordeel voor giften aan culturele ANBI’s mogelijk, waarbij schenkingen met 25% verhoogd mogen worden tot een maximum van € 5.000 per jaar. De aftrek voordelen van de Geefwet gelden voor alle belastingplichtigen (particulieren en bedrijven) en zijn van toepassing op zowel eenmalige als periodieke schenkingen.


 
Maurice Braspenning, Fahrettin Örenli Maurice Braspenning, Fahrettin Örenli Sarah Verbeek, RijksakademieOPEN 2010 Sarah Verbeek, RijksakademieOPEN 2010