Nalaten – Erfstelling of Legaat
Naast familieleden kunt u ook goede doelen in uw testament opnemen. Met haar ANBI-status is de Rijksakademie zo'n goed doel. Bij een erfstelling ontvangt de Rijksakademie een bepaald deel of percentage van uw nalatenschap. Een legaat betekent dat u in uw testament omschreven heeft wat u precies aan de Rijksakademie wilt nalaten. Dit kan een van te voren vastgesteld bedrag of percentage zijn, of een roerende of onroerende zaak. Legaten kunnen tijdens uw leven aangepast of stopgezet worden.

ANBI
Stichting Trustfonds Rijksakademie en de Rijksakademie van beeldende kunsten zijn aangemerkt als een "Algemeen Nut Beogende Instelling" (ANBI) en zijn daarmee vrijgesteld van schenkings- en successierecht. Uw donatie komt dus 100% ten goede aan de kunst van de toekomst.

Het oprichten van een Fonds op Naam of schenken via nalatenschap doet u niet zomaar. Graag bespreken wij met u de mogelijkheden. U kunt ons bereiken via e-mail of T 020 527 0322.

Mogelijkheden voor nalaten aan Rijksakademie (pdf)
Collectieschouw 'Het lichaam blootgegeven', Allard Pierson Museum Collectieschouw 'Het lichaam blootgegeven', Allard Pierson Museum Kunsthistorische collectie, gipsdepot Kunsthistorische collectie, gipsdepot