Met dank aan alle partners en begunstigers van de Rijksakademie van beeldende kunsten:
 

Hoofdpartner
Ammodo
 
Fellowship & residency steun
Van Bijleveltstichting
Cees en Inge de Bruin-Heijn
De Nederlandsche Bank
Stichting Elise Mathilde Fonds
Fonds N52⁰21’46” O4⁰55’4”
Genootschap Noorthey
Stichting Hartwig Foundation
Henk en Victoria de Heus
KRC Collection
Kwintus Fellowship
Han Nefkens Foundation
Stichting Niemeijer Fonds
Prins Bernhard Cultuurfonds
      Knecht-Drenth Fonds
      Peter Paul Peterich Fonds
      Tijl Fonds
      Vigo-Brug Fonds
Robben Foundation
Willem Sijthoff en Machteld Vos
Saskia J Stuiveling Fellowship
Jacqueline van Tongeren Fellowship
Van Dalsum-Mogendorff Fonds
Wouter Han en Hendrikje Crebolder
 
Internationale partners

AC/E, Acción Cultura Espaῆola
Aimée Labarrere de Servitje
Arts Council Korea
Fundación Moisés Cosío Espinosa
Gympsum Gallery
Institut Ramon Llul
Lutfia Rabbani Foundation
Saastamoinen Foundation
SAHA
V.A.C. Foundation
 
Rijksakademie Open Studios
Rabobank
Fonds 21
Provincie Noord-Holland
Stichting Stokroos
Stichting De Gijselaar-Hintzenfonds
Stichting Hinderrust Fonds
 
Rijksakademie 150 jaar
Stichting De Gijselaar-Hintzenfonds
 
Werkplaatsen steun
BeamSystems
Mertens Frames
MTS
Old Holland Classic Colours & MABEF
 
Rijksakademie Vriendenkring
Trustees, Patrons,  Associates & Pioneers
 
En anderen die wensen anoniem te blijven

Daarnaast wordt de Rijksakademie gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) en door Creative Europe Programme van de Europese Commissie