De Geefwet
Sinds 1 januari 2012 is het nog aantrekkelijker om de kunst van de toekomst te steunen vanwege de Geefwet. De Geefwet maakt belastingvoordeel voor giften aan culturele ANBI’s mogelijk, waarbij schenkingen met 25% verhoogd mogen worden tot een maximum van € 5.000 per jaar. De aftrek voordelen van de Geefwet gelden voor alle belastingplichtigen (particulieren en bedrijven) en zijn van toepassing op zowel eenmalige als periodieke schenkingen.

Rijksakademie Vriendenkring rekenmodel
Onderstaand rekenoverzicht bevat de netto en bruto bijdragen per jaar aan de Rijksakademie Vriendenkring per 1 januari 2012. Bij de berekening is uitgegaan van een periodieke schenking en een tarief inkomstenbelasting van 52%*.
 
  • Rijksakademie Associate 
bijdrage aan de Rijksakademie € 1.500
netto kosten gift € 525 (was € 720)
multiplier 125% x € 1.500 =  € 1.875
bij 52% belastingtarief is aftrek € 975
   
  • Rijksakademie Patron
bijdrage aan de Rijksakademie € 5.000
netto kosten gift € 1.750 (was € 2.400)

multiplier 125% x € 5.000 = € 6.250
bij 52% belastingtarief is aftrek € 3.250
    
  • Rijksakademie Trustee
bijdrage aan de Rijksakademie € 15.000
netto kosten gift € 6.550 (was € 7.200)
multiplier 125% x € 5.000 (= maximum) = € 6.250 + € 10.000 = €  16.250
bij 52% belastingtarief  is aftrek € 8.450

* Bij een tarief inkomstenbelasting van 42% zijn de netto bedragen voor Associate € 712,50, Patron € 2.375 en Trustee € 8.175.

Voordeel van een Periodieke Schenking
Een eenmalige gift is beperkt aftrekbaar voor de belasting. Het totaal van de giften op jaarbasis dient hoger te zijn dan 1% (drempel) en kan tot maximaal 10% (plafond) van het inkomen worden afgetrokken. Een periodieke gift is een gift waarbij voor tenminste een periode van vijf opeenvolgende jaren een gelijke uitkering wordt gedaan, vastgelegd in een periodieke akte. De gift is volledig aftrekbaar zonder aftrekdrempel of aftrekplafond.
     
Ook aftrek bedrijfsgiften verruimd
Voor ondernemingen komt de drempel van € 227 voor giftenaftrek bij niet zakelijke giften te vervallen en wordt het plafond verhoogd van 10% naar 50% van de belastbare winst met een maximum van € 100.000.
Er geldt een multiplier van 50% van het bedrag van de giften met een maximum van
€ 2.500. Het daadwerkelijke fiscale voordeel voor een bedrijf is afhankelijk van de fiscale situatie van het bedrijf.

Bij giften met een zakelijk karakter geldt geen drempel of plafond voor de aftrekbaarheid. Dit zijn bijvoorbeeld giften die gelijk te stellen zijn met uitgaven voor reclame zoals sponsoring.

Voorbeeld
Een onderneming heeft een winst van € 150.000 en doet een gift van € 15.000.
In de oude situatie bedraagt de giftenaftrek € 14.773 (€ 15.000 - € 227).
In de nieuwe situatie bedraagt de totale giftenaftrek € 17.500. (Over de eerste € 5.000 geldt een giftenaftrek van 150% is € 7.500. Samen met de resterende € 10.000 bedraagt de totale giftenaftrek 17.500.)

NB AAN DIT REKENMODEL KUNNEN GEEN RECHTEN ONTLEEND WORDEN EN WIJZIGINGEN ZIJN VOORBEHOUDEN BIJ WIJZIGING BELASTINGWETGEVING.