Özgür Atlagan

TR, 1984

  • resident
    • 2020
    • 2019
    • 2021

Artist statement

N,

Bu sabah gül bahçesine girdiler.
Tek tek dikenleri kesip onlara karanfil dememiz için
bize işkence ettiler.
Kız kardeşin gözünü kaybetti.
Benim üç parmağımı kestiler.
E suratlarına tükürüp “güle gül denir” diye bağıra bağıra
topraklara bulandı.
Onu atlarına bağlayıp götürdüler.
Kentteki dostlarını toplayıp buraya gelmelisin.
Alevlerin adını alıp kirişlerini yakman için herkes seni bekliyor.
Salı’dan önce burada ol.

F

N,

They entered the rose garden this morning.
They cut the prickles one by one and tortured us
to call them carnations.
Your sister lost an eye.
They cut three of my fingers.
E spat on their faces and threw herself on the ground
shouting “a rose is called a rose.”
They tied her to their horses and took her away.
Gather your friends in the city and come at once.
Everyone is waiting for you to put on
the name of the flames and burn their roof down.
Be here before Tuesday.

F

From the Open Archive with tags
  • Özgür Atlagan