Rijksakademie Tech Fellowship

Open Call

Al meer dan 150 jaar staat de Rijksakademie van beeldende kunsten voor artistieke vernieuwing en vooruitstrevende kunst. In ons residency-programma huisvesten we een internationale, multidisciplinaire en kritisch geëngageerde kunstenaarsgemeenschap. Residents hebben toegang tot technische werkplaatsen en begeleiding door technisch specialisten. Wij onderscheiden de clusters constructie, keramiek, media, chemie en print.

De Rijksakademie lanceert in 2022 een praktijkonderzoeks-residency voor jonge en mid-career kunstenaars/makers om zich verder te bekwamen in ambacht en nieuwe techniek: het Tech Fellowship Programma.

De tech fellows doen nieuwe ervaring op door mee te werken aan kunstenaarsprojecten, materiaal-experimenten, cross-over projecten en kennisoverdracht binnen een meester-gezelconstructie, naast het uitvoeren van een eigen onderzoek in de werkplaats. Ervaren werkplaatsspecialisten dragen kennis en ervaring over en werken samen met de fellows.

Het pilot-programma start met drie Tech Fellowships voor elf maanden, van februari t/m december 2022.

Voor de eerste editie van het programma, van februari t/m december 2022 zijn drie tech fellowships beschikbaar in de werkgebieden:

• Constructie Hout- en metaalbewerking (inclusief lasersnijder en CNC) in de breedste zin van het woord, met de nadruk op interdisciplinaire projecten die in samenwerking met de andere technische werkplaatsen van de Rijksakademie worden ontwikkeld.

• Media & Elektronica Diverse analoge & digitale technieken, zoals film, video, fotografie, animatie, motion graphics, geluid, 3D scanning, modelling, sculpting en printing, VR, elektronica, programmeren en elektromechanica.

• Keramiek Materiaal, vormgeving, oppervlak en stoken van klei, glazuur en andere keramisch aanverwante materialen. Digitale ontwikkelingen in modelleren, mallen maken en 3D printen van klei.

WIE ZOEKEN WE?

Jonge en mid-career kunstenaars/makers met gevorderde kennis van en interesse in het uitbreiden van hun vaardigheden op het gebied van ambacht en techniek kunnen zich aanmelden. Je hebt kennis van (onderdelen van) een van de drie werkgebieden. Je hebt een zelfstandige, nieuwsgierige werkhouding. Je haalt plezier uit samenwerken met anderen en het delen van kennis en kunt werken in een internationale gemeenschap.

Je bent minimaal 4 dagen per week beschikbaar gedurende de periode, woonachtig in Nederland en geregistreerd als zelfstandige.

WAT BIEDEN WE?
• praktijkgericht onderzoek in de werkplaatsen
• 4 dagen begeleiding en coaching door de mentor en de coördinator van het Tech Fellowship-programma
• uitwisseling met andere instellingen/werkplaatsen
• een vijfde dag per week is te besteden aan vrij werk in de werkplaats
• bijwonen van workshops, lezingen, seminars die relevant zijn voor de ontwikkeling van de discipline
• gedeelde werkruimte met andere tech fellows
• een vergoeding van € 12.833,33 voor 11 maanden op basis van facturering

Individuele leerdoelen en doelstellingen worden in overleg aan het begin van het programma bepaald. Belangrijkste criteria zijn de artistieke en technische kennis van de tech fellow, het ingediende plan, de ambitie om onderzoek te doen en deze vast te leggen, de eigen kennis te vergroten, de wens om een bijdrage te leveren aan het werk van anderen en de beoogde meerwaarde voor het technisch vakgebied.

Als je in aanmerking wil komen voor één van deze Tech Fellowships stuur dan een mail aan techfellowship@rijksakademie.nl en stuur een persoonlijke motivatie, werkplan en portfolio mee.

PERSOONLIJKE AANPAK EN WERKPLAN

Geef aan naar welk werkgebied je voorkeur uitgaat en geef een overzicht van de technische vaardigheden waarin je gevorderde kennis hebt verworven. Beschrijf wat voor onderzoek je wil doen tijdens het Tech Fellowship-programma in een kort werkplan, en leg uit hoe je deelname aan het programma je toekomstige carrièredoelen zal ondersteunen.

PORTFOLIO Stuur 5 tot 10 voorbeelden van werk mee, waarin je technische vaardigheden zichtbaar zijn. Voeg een beschrijving toe van het werk en maakproces, datum, medium en de maat.

De uiterste termijn voor het indienen van aanvragen is 1 december 2021. Gesprekken vinden plaats tussen 15 en 17 december 2021.

REFERENTIES

We ontvangen graag de contactgegevens van twee referenten, inclusief e-mail en telefoonnummers.

VRAGEN

Voor vragen over het Tech fellowship-programma kun je contact opnemen met: ?Annelie Musters: annelie.musters@rijksakademie.nl.

Het Tech Fellowship-programma is mede mogelijk gemaakt door Stichting Gieskes-Strijbis Fonds en Rabobank.

Archief