Stichting Trustfonds Rijksakademie

Trustfonds

Als steunstichting van de Rijksakademie van beeldende kunsten is Stichting Trustfonds Rijksakademie een geregistreerde culturele ANBI. De stichting, opgericht in 1999, heeft als statutaire doelstelling om aanvullende fondsen te werven ter ondersteuning van de activiteiten van de Rijksakademie. Uit deze activiteiten wordt een kwart van het Rijksakademie-budget gefinancierd.

Bestuurssamenstelling

Stichting Trustfonds Rijksakademie wordt bestuurd door directeur/bestuurder Emily Pethick. Het dagelijks bestuur is gedelegeerd aan de directeur Strategie en Development Susan Gloudemans. Stichting Trustfonds Rijksakademie hanteert een Raad-van-Toezicht-model. De directie is belast met het bestuur en de Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de instelling.

Beloningsbeleid

De directeur/bestuurder van Stichting Trustfonds Rijksakademie is onbezoldigd. Voorzitter en leden van de Raad van Toezicht ontvangen eveneens geen bezoldiging.

Uit het Open Archive met tags
 • Jaarverslag

 • Rijksakademie Jaarverslag Annual Reports 2019.pdf
  Rijksakademie Jaarverslag Annual Reports 2019.pdf
  1. 4/12/2020
   • 2019
   • Jaarverslag
 • Rijksakademie Jaarverslag Annual Reports 2018.pdf
  Rijksakademie Jaarverslag Annual Reports 2018.pdf
  1. 4/12/2020
   • 2018
   • Jaarverslag
 • Rijksakademie Jaarverslag Annual Reports 2017.pdf
  Rijksakademie Jaarverslag Annual Reports 2017.pdf
  1. 4/12/2020
   • Jaarverslag
   • 2017
 • Rijksakademie Jaarverslag Annual Reports 2016.pdf
  Rijksakademie Jaarverslag Annual Reports 2016.pdf
  1. 4/12/2020
   • 2016
   • Jaarverslag
 • Rijksakademie Jaarverslag Annual Reports 2015.pdf
  Rijksakademie Jaarverslag Annual Reports 2015.pdf
  1. 4/12/2020
   • 2015
   • Jaarverslag