Workshops

De technische werkplaatsen van de Rijksakademie zijn al decennialang een plek van innovatie en experiment. Onder leiding van specialisten die nauw samenwerken met de residents, faciliteren de werkplaatsen de uitwisseling van expertise en creëren ze de mogelijkheid tot interdisciplinaire projecten met zowel nieuwe als traditionele materialen en technieken.

Tech Fellows

In januari 2022 lanceerde de Rijksakademie het Tech Fellowship Programme, een eenjarig trainee/onderzoeksprogramma voor jonge kunstenaars/makers die naast hun kunstpraktijk geïnteresseerd zijn in het worden van een technisch specialist en onderzoek willen doen naar ambacht, materiaal en techniek. Het programma gaat nu het derde jaar in.